ឈ្មួញ​បោះបង្គោល​លើ បឹង ព្រែក សួរ​មេឃុំ​ឆ្លើយថា​អត់​ដឹង តែ​ឮថា​កំពុង​ដើរ​ទិញ​ដី​ជាមួយ​ឈ្មួញ​ – CEN