ឧ​ត្ត​ម​ក្រុមប្រឹក្សា​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ស្វែងយល់​ពី​ការ​ពិនិត្យឡើងវិញ លើ​ការវិនិយោគ​វិស័យ កសិកម្ម​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN