ឧកញ៉ា គួច ម៉េង​លី​ថា វិទ្យាស្ថាន​អន្តរទ្វីប​អាមេរិកាំង គឺ​បិទ​កម្រិតសិក្សាថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្ររង​ប៉ុណ្ណោះ – CEN