អ្នកកាសែត ៥០ នាក់ ស្នើ​ប្រធាន​សាលាឧទ្ធរណ៍ ទម្លាក់​ការចោទប្រកាន់​អតីត អ្នកកាសែត​ពីររូប​ – CEN