មួកសុវត្ថិភាព​ចំនួន​ជិត​៣០០​មួក ត្រូវបាន​ចែកជូន​ដល់​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខេត្តស្វាយរៀង​ – CEN