ចោរ​ក៏​ចេះ​វិវត្តន៍​ខ្លួន​ដែរ ក្រោយ​ចេញពី​គុក​វិញ ក្លាយ​មេខ្លោង​ចោរ​ – CEN