សោកនាដកម្ម​! រថយន្តក្រុង​បើក​ធ្លាក់​ជ្រោះ​នៅ​ឥណ្ឌា ផ្តាច់​ជីវិត​មនុស្ស ៤៤​នាក់​ – CEN