អភិបាល​រាជធានី ជំរុញ​ឲ្យ​រដ្ឋបាលខ​ណ្ឌ​សង្កាត់ ពង្រឹង​សន្តិសុខ​សណ្តាប់ធ្នាប់ នៅ​មូលដ្ឋាន​របស់​ខ្លួន​ឲ្យបាន​ល្អ​ – CEN