ទីក្រុង​ញូវយ៉ក​៖ ដឹង​មូលហេតុ​ឆេះ​អាគារ​ស្នាក់នៅ ដែល​បណ្តាល​ឲ្យ​មនុស្ស​ស្លាប់ ១២​នាក់​ហើយ គឺ​ដោយសារតែ … – CEN