ស្រា​បៀរ​សិ​ង្ហា​ប្រគល់​រង្វាន់​ខុន​ដូ​ដ៏​ថ្មីស្រឡាង​ដល់​គូ​ស្វាមីភរិយា​ថ្មី​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN