ស្រា​បៀរ​លី​អូ​ប្រគល់​រង្វាន់​ទឹកប្រាក់​សុទ្ធ​ដល់​គូ​ស្វាមីភរិយា​ថ្មី​១០​គូ​នៃ​កម្មវិធី​ចំណងដៃ​ដ៏​មានន័យ​ជាមួយ​ស្រា​បៀរ​លី​អូ​លើក​ទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN