បំពាក់អាវុធ​ដល់​កងកម្លាំង​អន្តរាគមន៍​ពិសេស សម្រាប់​បម្រើ​ឲ្យ​កិច្ចប្រតិបត្តិការ​រក្សា សន្តិសុខ និង​សណ្តាប់ធ្នាប់​សង្គម​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ – CEN