បាក់​រលំ​តង់​ដ៏​ធំ​នៅ​ឥណ្ឌា ស្លាប់ និង​របួស​ជិត ៧០​នាក់​ – CEN