ក្រើនរំលឹក​ដល់​កង​កំ​ម្លាំ​ង​អង្គរក្ស​ឲ្យ​ទទួលខុសត្រូវ​ក្នុងការ​ការពារ​សុវត្ថិភាព​សន្តិសុខ​ជូន​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ – CEN