អា​មេ​រិច​ដាក់ទណ្ឌកម្ម​បន្ថែម​លើ​មេដឹកនាំ​ជាន់​ខ្ពស់​បំផុត​របស់​អុីរ៉ង់ ដើម្បី​ឆ្លើយតប​ទៅ​នឹង​ការបាញ់​ទម្លាក់​យន្តហោះ​ដ្រូ​ន​របស់ខ្លួន​ – CEN