តើ​ការបរិភោគ​កន្ទួតព្រៃ មាន​ប្រយោជន៍​អ្វីខ្លះ​ចំពោះ​សុខភាព​ – CEN