បង្ក្រាប​រថយន្ត​សេរី​ទំនើប​ ៥ ​គ្រឿង ដែល​មិន​បាន​បំពេញ​កាតព្វកិច្ច​ពន្ធគយ​នាំចូល​ – CEN