សាច់សត្វ​ព្រៃ​គ្រប់​ប្រភេទ មាន​លក់​នៅ​ខេត្តស្ទឹងត្រែង ​តាម​ទីផ្សារ ជា​សាធារណៈ​ – CEN