ចិន​ផ្អាក​ការនាំ​ចូល​សាច់ជ្រូក​ពី​កាណាដា ធ្វើឲ្យ​ភាព​តានតឹង​កាន់តែ​ក្តៅ​ – CEN