ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ ព្រមាន​ថា​នឹង​សង​សឹក​វិញ​ឲ្យ​ខ្លាំង បើ​មាន​ការវាយប្រហារ​របស់​អុីរ៉ង់​ – CEN