វេលា​១​ថ្ងៃ នៅ​បណ្ឌិតសភាយោធា​ល្បីល្បាញ​បំផុត​ប្រទេស​អាមេរិក​ – CEN