អាជ្ញាធរ​រាជធានី​ភ្នំពេញ មាន​វិធានការ​បង្ក្រាប​គ្រឿងញៀន​តាម​ក្លឹប​កម្សាន្ត​ទាំង​តូច ទាំង​ធំ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​អោយ​អស់ នៅក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN