ជនជាតិដើម​ភាគតិច​ព្នង​នៅ​មណ្ឌលគិរី ធ្វើ​ពិធីសែនព្រេន​លើករាសី​ – CEN