លោក ស៊ុន ចាន់ថុល បាន​ជំរុញ​ឱ្យ​មន្ត្រីក្រោមឱវាទ​លើ​កិច្ចការងារ​ថែទាំ​ផ្លូវ​ស្ពាន​ដែល​ត្រូវ​ដល់​អាយុ – CEN