ក្រសួងបរិស្ថាន​បានប្រកាស​ទទួលស្គាល់​ស​ហគ​មន៍​តំបន់ការពារធម្មជាតិ ចំនួន​៥ នៅក្នុង​ដែនជម្រកសត្វព្រៃ​.​ព្រៃ​ឡង់​ – CEN