ឃាត់​មនុស្ស​៣​នាក់ ក្រោយ​ដោះ​ស្លាក​បក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ដាក់​ស្លាក​ក្រុមហ៊ុន​ជំនួស​វិញ​ – CEN