គយគន់​ម៉ូត​សក់​បែប​ថ្មី ដ៏​ស្រស់​ឆើត​ឆាយ សក្តិសម សម្រាប់​នារីៗ ចូលរួម​ឆ្លង​ឆ្នាំ ២០១៨ – CEN