គ្រោះថ្នាក់​ដោយសារ​មីន​ប្រឆាំង​មនុស្ស បណ្តាល​ឲ្យ​បុរស​ម្នាក់ ដាច់​ជើង​ម្ខាង​ – CEN