ឆ្នាំ​នេះ​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​មិន​មាន​អ្នកសង្កេតការណ៍​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​ទៀត​ទេ​ – CEN