រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ប្តេជ្ញា​ជំរុញ​វិស័យ​កីឡា​ប្រណាំង​កង់ ឱ្យ​កាន់តែ​រីកចម្រើន ដើម្បី​ត្រៀម​ប្រកួត​កីឡា SEA GAMES ឆ្នាំ​២០២៣ – CEN