តារាសម្ដែងឌី សូនីតា និងអាឡិចហ្សូរ៉ា កាន់តែស៊ិចស៊ី និងផ្អែមល្ហែម – CEN