ដោយសារ​ទុស្សេ​ចរន្ត​អគ្គីសនី នៅ​ក្រុង​ប៉ោយ​ប៉ែត ផ្ទុះ​ធុង​ហ្គាស រាល​ឆេះ​ផ្ទះ​ និងម្ចាស់​​របួស​រលាក​ធ្ងន់​ – CEN