ដូណាល់ ត្រាំថា អ៊ីរ៉ង់ កំពុង​លេងជាមួ​យភ្លើង ក្រោយ​អ៊ីរ៉ង់ ប្រកាសប​ង្កើនការ​ផលិត សារធាតុ​អ៊ុយរ៉ាញ៉ូម លើសកម្រិ​ត – CEN