មេដឹកនាំហុ​ងកុង​ថា គ្មានគ​ម្រោង បន្តការ​ពិភាក្សា លើច្បាប់​ធ្វើបត្យាប័​នឡើយ​​ ហើយច្បា​ប់នឹងអា​ចស្លាប់ នៅពេ​លអាណិត្ត​មេដឹកនាំប​ច្ចុប្បន្នផុ​តកំណត់ – CEN