ជញ្ជាំង​រលំ​លើ​កន្លែង​ស្នាក់នៅ​របស់​កម្មករសំណង់ បណ្តាល​ឲ្យ​មនុស្ស ១៦​នាក់​ស្លាប់ ​នៅ​ឥណ្ឌា​ – CEN