ទីបំផុត​ការប្រកាស​មុខតំណែង​អភិបាល​នៃ​គណៈ​អភិបាលស្រុក​ចន្ទ្រា​ បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅដោយ​រលូន ​បើទោះបីជា​លោក​អភិបាលស្រុក​ចាស់​មិនបាន​ចូលរួម​ក៏ដោយ​ – CEN