ចុះបិទការដ្ឋានជីកដីមួយកន្លែង ដែលគ្មា​នច្បាប់អនុ​ញ្ញាត ស្ថិតនៅ​ស្រុកប្រាសាទបាគង​ ក្រោយធ្វើអាជីវកម្ម៤ខែ ជីកចង់ដល់ក្បាលប្រែត – CEN