ក្រសួង​សាធារណការ រកឃើញ​រថយន្ត​ដឹកទំនិញ​ល្មើសច្បាប់​នៅ​គោលដៅ​ដើមទី​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ភ្នំពេញ និង​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​ – CEN