ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​រស់នៅ​សហគមន៍​អឺរ៉ុប​ទទួល​ស្វាគមន៍​សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន – CEN