នាយឧត្ត​មសេនីយ៍​ ហ៊ុយ ​ពិសិដ្ឋ ​និង នាយឧ​ត្តមសេនីយ៍​ យន្ត មី​ន ត្រូ​វបានតែង​តាំង ជារដ្ឋ​លេខាធិកា​រក្រសួងកា​រពារជាតិ នៅព្រឹ​កនេះ – CEN