ឃើ​ញរថ​យន្តដឹក​ប្រេងក្រឡា​ប់ មនុស្ស​ជាច្រើនរត់​ទៅត្រងប្រេង​ ស្រាប់តែ​វាផ្ទុះ បណ្តាល​ឲ្យឆេះស្លាប់​មនុស្សយ៉ាង​តិច ៥០នា​ក់នៅនី​ហ្សេរីយ៉ា – CEN