សម្តេច​តេ​ជោ ស្នើឱ្យ​ WTO ​មានការ​ពិចារណា​ឱ្យបាន​ដិតដល់ មុននឹង​ដាក់ចេញ​វិធានការ​ព្យួរ ឬ ដកចេញ​នូវ​ភាពអនុគ្រោះ​ពន្ធ​នេះ​ – CEN