“ការិយា​ល័យច្រក​ចេញចូល​តែមួយ​” នៅសា​លាស្រុកស្វា​យជ្រំ ដើម្បីឲ្យ​​បងប្អូន​​ប្រជាពលរដ្ឋ​​ ងាយស្រួល​ទទួលសេ​វា និងមា​នតម្លាភាព​ គ្មានអំ​ពើពុករ​លួយ – CEN