ស្ថាបនិក​«​កោះ​ឋានសួគ៌​» ត្រៀម​កាំជ្រួច​១​កប៉ាល់ សម្រាប់​បាញ់​ស្វាគមន៍​បុណ្យ​ឆ្លង​ឆ្នាំ​សកល​២០១៧-២០១៨ ជូន​ភ្ញៀវ​ទស្សនា​ – CEN