ស្លាប់៣នា​ក់ របួស​២នាក់ នៅក្នុងក​រណីគ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ រវាងរ​ថយន្ត​និងរថយន្ត នៅក្រុងបា​វិត – CEN