ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ ចេញលិខិ​ត​រដ្ឋបាល ​និង​លិ​ខិតអត្រា​នុកូលដ្ឋាន ​ឲ្យ​សហព័​ន្ធ​ជា​​ខ្មែរ កូន​ និង​ជ​នបរទេ​ស​អន្តោ​​ប្រវេ​សន៍​ – CEN