ផ្លែឈើ ៩ ប្រភេទ​បរិភោគ​កាន់តែច្រើន​កាន់តែ​ជួយ​ឲ្យ​ស្បែក​ស​តឹង​រលោង – CEN