សម្តេ​ច និង​ប្រជាពល​រដ្ឋខ្មែ​រនៅអឺរ៉ុប​ ​​ជួបគ្នានាពេល​នេះ​ គឺ​ជា​​ការ​រត់​រ​កគ្នា ​នៃឈាម​​ជ័​រជាខ្មែ​រ​ដូ​ចគ្នា​​ មិនដូ​ចការចោទ និងប្រមា​ថថាមា​ន​ការជួល​​ និងទិញ​ដូរ ពីក្រុមអ​គ​តិ – CEN