ចុះហាមឃាត់ការ​ពុះដីឡូត៍លក់​នៅភូមិត្រពាំ​ងរុន ​ឃុំអំពិល ​ស្រុកប្រាសា​ទបាគង, អាជ្ញាធរ​ជាតិអប្ស​រា នឹងចាត់វិ​ធានការ​ច្បាប់ – CEN