ស្រ្តីឥណ្ឌូណេស៊ីម្នាក់​ ត្រូវតុ​លាការកាត់​ទោសឲ្យជាប់​គុក ដោយ​គ្រាន់តែថ​តសំឡេងចៅហ្វាយ​និយាយយាយី​ផ្លូវភេទ​លើនាង – CEN